Aggiornamenti + alcune sockopt di IP
[gapil.git] / listati / ip_mreq_source.h
1 struct ip_mreq_source {
2      struct in_addr imr_multiaddr;  /* IP multicast group address */
3      struct in_addr imr_interface;  /* IP address of local interface */
4      struct in_addr imr_sourceaddr; /* IP address of multicast source */
5 };